Wtorek, 16 Lipca 2024 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Referencje      Serwis      Kontakt      Kontakt   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Jak wykonać przecisk

Samodzielny przecisk.

Do samodzielnego przecisku maszyna musi być wyposażona we wkrętkę. W celu wykonania samodzielnego przecisku należy podłączyć węże między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.

ilustracja

Następnie należy:
 - Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
 - Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
 - Otworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
 - Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
 - Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
 - Gdy maszyna wejdzie w grunt na 1/2 ÷ 2/3 swojej długości (zależnie od rodzaju gruntu) można stopniowo zwiększać ilość doprowadzanego powietrza aż do pełnego otwarcia zaworu.
 - Podczas trwania przecisku kontrolować pracę maszyny poprzez obserwację wciąganego węża zasilająco-sterującego oraz odgłosu pracy.  Gdy wąż zaczyna oscylować przód-tył oznacza to, że maszyna straciła dobre tarcie w gruncie (strefa luźnego gruntu). W tej sytuacji należy zmniejszać ilość dostarczanego powietrza aż do momentu właściwej pracy maszyny.
 - Podczas pracy należy zapewniać właściwe smarowanie poprzez odpowiednie ustawienie pokrętła smarowania powietrza na olejaczu.
 - Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopu docelowego.

Gdy maszyna trafi na przeszkodę, której nie może pokonać lub przeszkodę, której uszkodzenie może spowodować zagrożenie, oraz gdy istnieje podejrzenie o zejście z trasy przecisku, należy ją natychmiast wycofać. Wycofanie maszyny można także wykorzystać, gdy nie ma możliwości wyjęcia jej z wykopu docelowego. W celu wycofania maszyny należy zmienić położenie dźwigni zaworu przesterowania na położenie do pracy w tył.

ilustracja

Przesterowania można dokonać bez odcinania dopływu powietrza zasilającego. Podczas wycofywanie kreta należy pilnować stałego napięcia węża zasilająco-sterującego aby uniknąć jego zablokowania się w otworze przecisku i załamania, które może doprowadzić do odcięcia dopływu powietrza zasilającego.


 

Ręczne wciąganie rury z tworzyw sztucznych.

Do ręcznego wciągania rur z tworzyw sztucznych potrzebna jest końcówka skrawająca. Metoda ta może być stosowana dla rur o średnicy od 25 do 60mm.

ilustracja

W celu ręcznego wciągnięcia rury należy:
 - Po wykonaniu przecisku odłączyć maszynę od przewodu zasilająco-sterującego oraz od olejacza pozostawiając wąż w wykonanym otworze.
 - Wkręcić końcówkę skrawającą we wciąganą rurę.
 - Połączyć końcówkę skrawającą z wężem zasilająco-sterującym.
 - Wciągnąć rurę w wykonany otwór ciągnąc za wąż zasilająco-sterujący od strony wykopu startowego.

 

Natychmiastowe wciąganie rury.

Do natychmiastowego wciągania rur o średnicach do 90 mm, maszyna przeciskowa musi być wyposażona w tuleję skrawającą do wciągania rur. Przydatny także jest klucz łańcuchowy, do zamontowania wciąganej rury w tulei.

ilustracja

W celu natychmiastowego wciągnięcia rury należy:
 - Podłączyć węże pneumatyczne między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.
 - Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
 - Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
 - Otworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
 - Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
 - Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
 - Zatrzymać maszynę przeciskową, gdy będzie schowana w ścianie wykopu do około ¾ swojej długości.
 - Odłączyć wąż zasilająco-sterujący od krótkiego węża maszyny przeciskowej.
 - Wprowadzić wąż zasilająco-sterujący do wnętrza rury, która ma być wciągana.
 - Podłączyć wąż zasilająco-sterujący do węża krótkiego maszyny przeciskowej.
 - Wkręcić wciąganą rurę w tuleję skrawająca przy użyciu klucza łańcuchowego aż do wyraźnego oporu.
 - Uruchomić maszynę przeciskową.
 - Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopu docelowego.
 - Wyprowadzić maszynę przeciskową w wykopie docelowym na taką odległość, aby można było swobodnie odłączyć rurę i wąż zasilająco-sterujący od maszyny.
 - Zatrzymać maszynę przeciskową.
 - Odłączyć maszynę przeciskową od wciągniętej rury przy użyciu klucza łańcuchowego.
 - Odłączyć wąż zasilająco-sterujący od maszyny przeciskowej.

Do natychmiastowego wciągania rury o średnicach od 90 mm, maszyna przeciskowa musi być wyposażona w tuleję do wciągania rur. Dodatkowo niezbędna jest lina do wciągania rur oraz zacisk liny z napinaczem.

ilustracja

W celu natychmiastowego wciągnięcia rury należy:
 - Podłączyć węże pneumatyczne między kretem a stacją sterująco-smarującą oraz sprężarką.
 - Umieszczoną w wykopie startowym maszynę przeciskową ustawić zgodnie z trasą przecisku.
 - Ustawić zawór sterowania w położeniu do pracy w przód.
 - Otworzyć szybkim ruchem zawór dopływu powietrza do maksymalnego otwarcia w celu uruchomienia maszyny.
 - Gdy maszyna zacznie pracować należy zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza. Jest to niezbędne ze względu na to, że maszyna nie jest jeszcze zabita w gruncie i przy pełnym otwarciu powietrza może oscylować przód-tył nie przemieszczając się do przodu. Zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza zapobiegnie oscylowaniu i maszyna zacznie przesuwać się do przodu.
 - Podczas wchodzenia maszyny w grunt wyłączać ją i kontrolować czy nie schodzi ona z zadanego kierunku.
 - Zatrzymać maszynę przeciskową, gdy będzie schowana w ścianie wykopu do około ¾ swojej długości.
 - Odłączyć wąż zasilająco sterujący od krótkiego węża maszyny przeciskowej.
 - Wprowadzić waż zasilająco-sterujący i linę do wnętrza rury, która ma być wciągana. Wygodnie jest doczepić linę do węża zasilająco-sterującego za pomocą taśmy lub miękkiego drutu przed wprowadzeniem do wciąganej rury.
 - Po wprowadzeniu odczepić linę od węża.
 - Połączyć końcówki lin za pomocą śruby.
 - Wsunąć wciąganą rurę do tulei do wciągania rur, napinając linę oraz wąż zasilająco-sterujący.
 - Wprowadzić do drugiego końca wciąganej rury kołnierz zacisku liny.
 - Przewlec linę przez szczęki napinacza.
 - Docisnąć do wykasowania luzu dolne szczęki za pomocą śrub.
 - Za pomocą dźwigni napinacza napiąć połączenie lina-zacisk-rura-tuleja do wciągania rur.
 - Po dostatecznym napięciu dokręcić dolne szczęki za pomocą śrub motylkowych.
 - Uruchomić maszynę przeciskową.
 - Zmniejszyć ilość doprowadzanego powietrza w momencie osiągnięcia wykopy docelowego.
 - Wyprowadzić maszynę przeciskową w wykopie docelowym na taką odległość, aby można było swobodnie wypiąć rurę, rozłączyć linę i przewód zasilająco-sterujący.
 - Zatrzymać maszynę przeciskową.
 - Poluzować szczęki dolne napinacza poprzez odkręcenie śrub motylkowych aby zwolnić linę do wciągania rur.

Wbijanie otwartej rury.

Do wbijania rury maszyna przeciskowa może być wyposażona we wkrętkę lub tuleję do wciągania rur. Dodatkowo niezbędny jest stożek lub stożki właściwe dla średnicy wbijanej rury oraz pasy spinające.

ilustracja

W celu wbicia rury należy:
 - Przygotować wbijaną rurę poprzez przyspawanie na jej początku (koniec, który wchodzi w grunt) pierścieni odciążających z zewnątrz w celu zmniejszenia efektu zakleszczania się rury w gruncie w czasie wbijania i od wewnątrz w celu zagęszczenia urobku aby jego późniejsze usunięcie było łatwiejsze:

ilustracja

Na drugim końcu przyspawać uszy, które posłużą do spięcia maszyny z rurą za pomocą pasów spinających:

ilustracja


 - Umieścić i ustawić rurę w miejscu, w którym będzie wbijana (wykop, podnóże nasypu).
 - Umieścić stożek (stożki) w otworze rury.
 - Przygotować poziom pod usadowienie maszyny przeciskowej tak, aby oś maszyny była na wysokości osi wbijanej rury.
 - Wprowadzić maszynę przeciskową głowicą w stożek (stożki) i spiąć pasami z rurą zahaczając o tylny element maszyny (wkrętka lub tuleja do wciągania rur) i uszy przyspawane do rury.
 - Podłączyć węże pneumatyczne.
 - Ustawić zawór przesterowania w pozycji do pracy w przód.
 - Uruchomić maszynę przeciskową.
 - Po dojściu końca rury do miejsca docelowego wyłączyć maszynę.
 - Zdjąć pasy spinające.
 - Przesterować maszynę do pracy w tył.
 - Uruchomić maszynę przeciskową w celu wybicia jej ze stożka (stożków).
 - Wyjąc stożek (stożki) z rur.

Usuwanie urobku z wbitej rury.

Do usunięcia urobku z wbitej rury niezbędna jest płyta wydmuchowa o wymiarze dopasowanym do średnicy wbijanej rury, tłok paliki do blokowania płyty wydmuchowej, wąż pneumatyczny z zaworami do płyty wydmuchowej oraz zestaw do cięcia gazowego.

ilustracja

W celu usunięcia urobku z rury należy:
- Oczyścić wnętrze rury z urobku na głębokość ok. 3-4xD (D - średnica rury) od strony montażu płyty wydmuchowej.
- Wypalić cztery otwory pod paliki ryglujące płytę wydmuchową.
- Aby nie uszkodzić uszczelki płyty wydmuchowej należy usunąć żużel powstały po paleniu i poczekać aż rura ostygnie.
- Włożyć tłok do rury.
- Włożyć płytę wydmuchową do rury i zablokować ją palikami ryglującymi.
- Napiąć uszczelkę płyty wydmuchowej dokręcając nakrętkę w płycie.
- Podłączyć wąż pneumatyczny z zaworami do złączki płyty wydmuchowej krótszym końcem od strony zaworu.
- Podłączyć drugi koniec węża do złączki sprężarki.
- Upewnić się, że zawory wężu: główny oraz boczny, są w pozycji zamkniętej; sprawdzić pewność połączeń złączek.
- Uruchomić sprężarkę.
- Otworzyć zawór na sprężarce (zawory na wężu ciągle zamknięte) i poczekać aż ciśnienie w wężu wyrówna się.
- Gwałtownie otworzyć zawór główny na wężu zasilającym, w celu doprowadzenia powietrza do wnętrza rury i usunięcia urobku.
- Jeżeli urobek nie zacznie być usuwany w ciągu 2 min należy wyłączyć sprężarkę.
- Rozładować układ z ciśnienia otwierając powoli zawór boczy na wężu.
- Zamknąć zawór główny na wężu zasilającym.
- Poprzez zawór boczny wlać wodę do węża w celu nasmarowania i uszczelnienia tłoka.
- Zamknąć zawór boczny.
- Powtórzyć czynności związane z próbą wydmuchu urobku z rury.
- W momencie ruszenia urobku zmniejszyć ilość dostarczanego powietrza w celu ograniczenia prędkości wyrzucania urobku.

Wykonanie przecisku przy użyciu poszerzacza
(na przykładzie MAX K130S)

Do samodzielnego przecisku z poszerzaczami niezbędna jest maszyna przeciskowa wyposażona we wkrętkę, końcówka do holowania oraz wciągarka linowa lub inne urządzenie pozwalające na ciągnięcie zespołu kret+poszerzacz. Trzeba tu wspomnieć, że ma ono na celu wyłącznie asekurację w celu zapewnienia jak największej celności. Nie chodzi o siłowe wspomaganie samej realizacji przecisku z użyciem poszerzaczy.

ilustracja


W celu wykonania przecisku z użyciem poszerzacza należy:
- Wykonać samodzielny przecisk maszyną przeciskową bez poszerzacza  Należy pamiętać o głębokości krytycznej która nie może być mniejsza niż 10 x średnica poszerzacza.
- Po osiągnięciu przez maszynę przeciskową wykopu końcowego umieścić w nim wciągarkę w takiej pozycji, aby oś liny pokrywała się z osią wykonywanego przecisku. Następnie wciągarkę należy zaprzeć o ścianę wykopu.
- Do głowicy maszyny przeciskowej przymocować linę wciągarki przy użyciu końcówki holującej i otworu w głowicy. Następnie należy wycofać maszynę przeciskową do wykopu startowego jednocześnie wciągając linę wciągarki.
(Można także wyjąć maszynę przeciskową z wykopu końcowego i przenieść do wykopu startowego, a linę wciągnąć do otworu przy użyciu węża zasilająco-sterującego).
- W wykopie startowym zdemontować końcówkę holującą i założyć poszerzacz PO 160, ponownie założyć końcówkę holującą. Następnie należy wprowadzić maszynę przeciskową we wcześniej wykonany otwór i wykonać przecisk z jednoczesnym holowaniem maszyny przy użyciu wciągarki.
- Po osiągnięciu wykopu końcowego należy zdemontować końcówkę holująca, wybić maszynę przeciskową z poszerzacza przesterowując ją na krótko do tyłu i wyjąć poszerzacz z wykopu.
- Do głowicy maszyny przeciskowej przymocować linę wciągarki poprzez końcówkę holującą i otwór w głowicy. Następni należy wycofać maszynę przeciskową do wykopu startowego jednocześnie wciągając linę wciągarki.
(Można także wyjąć maszynę przeciskową z wykopu końcowego i przenieść do wykopu startowego, a linę wciągnąć do otworu przy użyciu węża zasilająco-sterującego).
- Powtórzyć czynności z kolejnymi poszerzaczami do osiągnięcia wymaganej średnicy przecisku.
Jeżeli docelowo wykonywany jest otwór o średnicy Ø180 należy kolejno użyć poszerzaczy PO 160 i PO 180. Odpowiednio jeżeli docelowo wykonywany jest otwór  Ø195 mm, należy wcześniej użyć kolejno poszerzacza PO 160 i poszerzacza PO 180 i PO 195, w zależności od stopnia zagęszczenia gruntu w którym prowadzimy prace.

Wciąganie rury Ø160 przy użyciu poszerzaczy
(na przykładzie MAX K130S).

Do wciągania rur Ø160 potrzebny jest poszerzacz PO 160, poszerzacz PO 180, końcówka holująca, wciągarka linowa (lub inne urządzenie do ciągnięcia linki stalowej), lina do wciągania rur, maszyna przeciskowa wyposażona we wkrętkę holującą, linka pośrednia oraz zacisk liny z napinaczem wyposażony we wtyk Ø160-180.

ilustracja

W celu wciągnięcia rury Ø160 należy:
- Wykonać czynności takie, jak w części Wykonywanie samodzielnego przecisku przy użyciu poszerzaczy od punktu.
- Umieścić maszynę przeciskową w wykopie startowym, założyć na nią poszerzacz PO 180 oraz założyć końcówkę holującą wraz z liną wciągarki na głowicę maszyny przeciskowej.
- Wprowadzić maszynę przeciskową z poszerzaczem do wcześniej wykonanego otworu na około 3/4 długości poszerzacza po czym ją zatrzymać.
- Odłączyć wąż zasilająco-sterujący od maszyny przeciskowej i przewlec go przez wciąganą rurę wraz z liną do wciągania rur. Podłączyć ponownie wąż zasilająco-sterujący do maszyny, linkę przejściową do wkrętki holującej, a linkę do wciągania rur do linki przejściowej. Wsunąć wciąganą rurę do części wtykowej poszerzacza, aż oprze się ona o pierścień oporowy poszerzacza i spiąć ją przy użyciu liny do wciągania rur i zacisku liny z napinaczem.
Bardzo ważne jest w tym momencie utrzymywanie napięcia liny wciągarki aby maszyna przeciskowa nie została wyciągnięta z poszerzacza.
- Wykonać przecisk z jednoczesnym holowaniem wciągarką linową.
- Po osiągnięciu wykopu końcowego zdemontować końcówkę holująca i poszerzacz a maszynę przeciskową wyjąć z wykopu lub wycofać wciągniętą rurą lub wyjąć ją z wykopu końcowego.


JAKĄ MASZYNĘ WYBRAĆ - kliknik

INNE PYTANIA - kliknij


W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, prosimy o kontakt:

ilustracja

Region Północ
tel.kom. 607 451 902
tel.kom. 607 451 900

Region Południe
tel. kom. 607 451 433

Region Wschód
tel. kom. 607 451 028

POWRÓT

 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
+48 607 451 902
+48
607 451 900

Region Południe
+48 607 451 433

Region Wschód
+48 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Referencje  |  Serwis  |  Kontakt  |  Kontakt
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.