Wtorek, 16 Lipca 2024 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Referencje      Serwis      Kontakt      Kontakt   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
 wstecz  |   » Aktualności
Aktualności
EKOLOGICZNOŚĆ KRETÓW
2019-10-03 

ilustracja

EKOLOGICZNOŚĆ KRETÓW

 

Jak wykonać instalację techniką bezwykopową, będąc jednocześnie „w zgodzie z naturą” oraz nie narażając się na dodatkowe koszty w postaci kar nałożonych przez organy nadzorujące prace budowlane?

 

Na świecie coraz większą uwagę przykłada się do ochrony środowiska. Za wszelkie próby świadomego lub nieświadomego zanieczyszczania środowiska naturalnego, grożą coraz wyższe kary finansowe. i co najważniejsze, kary te są coraz częściej nakładane i egzekwowane. Taryfa ulgowa w postaci pouczenia, stosowana do tej pory przez wszelkiego rodzaju instytucje nadzorujące, poszła już w zapomnienie. W skrajnych sytuacjach, gdy obniżenie jakości środowiska wpływa na zdrowie ludzi, można nawet pójść do więzienia. Mówi o tym artykuł 182 Kodeksu Karnego: „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Krety też mogą być szkodliwe. Szkodliwość ta może dotyczyć zanieczyszczeń gruntu oraz wód gruntowych mogą towarzyszyć wykonywaniu instalacji technikami bezwykopowymi. Praca kretem to nieustanny kontakt maszyny z gruntem i wodami gruntowymi. Zdarzają się projekty, w których część lub całość planowanej instalacji, przebiega w obszarach objętych specjalnymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, takimi jak parki miejskie, place zabaw, miejsca ujęć wody. Projekty instalacyjne są także realizowane w obszarach objętych programem Natura 2000, dotyczącym ochrony przyrody na terytorium całej Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W tych miejscach zabrania się jakichkolwiek prac, mogących wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

 

W zgodzie z ekologią

Jednym z celów, jaki postawiła sobie firma TERMA, opracowując maszyny przeciskowe, była właśnie ekologiczność związana z pracą kretem. Kret jak każda inna maszyna budowlana, zawierająca ruchome części, do prawidłowej pracy potrzebuje smarowania. W kretach mamy do czynienia z otwartym obiegiem zasilająco-smarującym. Smarowanie jest realizowane poprzez generowanie mgły olejowej w Stacji Sterującej, w powietrzu wpływającym do kreta ze sprężarki i realizującym jego zasilanie. Wprowadza ono w ruch tłok kreta oraz elementy odpowiedzialne za zmianę kierunku pracy kreta. Następnie jest wydmuchiwane do atmosfery poprzez tylne otwory wylotowe. Mamy zatem do czynienia z obiegiem smarującym otwartym. Aby praca taką maszyną przeciskową była ekologiczna, olej stosowany do jej smarowania powinien być biodegradowalny, nieszkodliwy dla środowiska. Jednocześnie powinien cechować się odpowiednimi właściwościami smarnymi na tyle, by zapewnić współpracującym ze sobą elementom ruchomym kreta odpowiednie warunki smarne, by nie doprowadzić do ich zatarcia. Trudno pogodzić tak sprzeczne, wykluczające się wzajemnie wymagania. Opracowanie substancji o wysokich właściwościach smarnych, jednocześnie będącej nieszkodliwą dla środowiska, o ile w ogóle możliwe, wiązałoby się z bardzo wysoką ceną takiego preparatu. Warto dodać, że przy typowych warunkach pracy i sprawnej maszynie przeciskowej, zapotrzebowanie na olej kształtuje się na poziomie 1 litra oleju na każde 100 metrów przecisku.

 

Ekologiczne rozwiązania, ekologiczne krety

Rozwiązaniem problemu okazało się zastosowanie w konstrukcji kretów, wymiennych elementów uszczelniających oraz prowadzących. W kretach produkowanych przez firmę TERMA,  elementy te wykonywane są z teflonu.

 

http://terma-max.com/upload_images/IMG5308.tmp.jpg

 

 

http://terma-max.com/upload_images/IMG5308.tmp.jpg

Separują one współpracujące ze sobą elementy ruchome kreta, głównie cylinder oraz bijak. Metalowe powierzchnie nie wymagają utrzymania pomiędzy nimi spójnego i bogatego we właściwości smarne typowego „filmu olejowego”, jaki jest niezbędny do prawidłowej współpracy pomiędzy elementami metalowymi w innych maszynach, jak choćby silnik samochodowy.

To te teflonowe elementy w kretach, przejmują na siebie główne zadanie związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla elementów współpracujących ze sobą na zasadzie tarcia.

 

ilustracja

Prowadzenie

bijaka

ilustracja

Prowadzenie bijaka
oraz
uszczelnienie bijaka
z układem
kompensacji zużycia uszczelnienia

ilustracja

Prowadzenia i uszczelnienia

sterownika kreta

 

 

Do smarowania kreta wystarczy zatem mieszanina o minimalnych właściwościach smarnych. Taką właśnie substancją jest produkowany przez nas ekologiczny olej EkoMAX. Jest on za to w pełni biodegradowalny. Nie zanieczyszcza gruntu oraz wód gruntowych. Po wniknięciu weń, ulega bardzo szybkiemu rozkładowi. Możemy zatem z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że praca maszynami przeciskowymi MAX Siła Przebicia, jest w 100% ekologiczna.

 

 

 

Warto przeczytać:

 

ilustracja

REALIZACJE przy pomocy
MAX Siła Przebicia

ilustracja

Jak wykonać przecisk

 
wsteczlista aktualności
 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
+48 607 451 902
+48
607 451 900

Region Południe
+48 607 451 433

Region Wschód
+48 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Referencje  |  Serwis  |  Kontakt  |  Kontakt
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.